Το συνταγματικό έρεισμα της οικονομικής και τεχνολογικής προόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Χριστόφορος Μήτσιος | 27 Δεκεμβρίου 2015

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η κοινή αγορά μετονομάζεται σε εσωτερική αγορά η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 26 της ΣΛΕΕ, «Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών». Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, η εσωτερική αγορά σήμερα ταυτίζεται με την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο μέσω: