Η ψηφιακή οικονομία και η τεχνολογία υπό το πρίσμα των ευρωπαικών σπουδών και ένα υπόδειγμα κυβερνητικής

Περίληψη

Το παρόν έργο πραγματεύεται μία πρόταση για μία νέα προσέγγιση της οικονομικής διακυβέρνησης, η οποία θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ψηφιακή οικονομία. Σε αυτό το μήκος κύματος, προτείνεται ένα αφηρημένο υπόδειγμα κυβερνητικής βασισμένο σε τρεις συνιστώσες: το μάνατζμεντ των πολιτικών, τις απαιτούμενες υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το υπόδειγμα, λαμβάνει υπόψη του την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, την οικονομική κρίση του 2008 με τις ανωμαλίες που δημιούργησε, ευθυγραμμίζεται με την στρατηγική Ευρώπη 2020 και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, για να προσφέρει ένα υπόβαθρο γνώσης.

Τίτλος: "Η ψηφιακή οικονομία και η τεχνολογία υπό το πρίσμα των ευρωπαικών σπουδών και ένα υπόδειγμα κυβερνητικής"
Συγγραφέας: Χριστόφορος Μήτσιος
Εκδόσεις: Εντύποις
Ημερομηνία κυκλοφορίας: Αύγουστος 2016
Γλώσσα: Ελληνική
Σελίδες: 90
ISBN: 978-618-5019-73-0

Τα περιεχόμενα του βιβλίου

  1. Εισαγωγή
  1. Η ψηφιακή οικονομία
  2. Σημασία του βιβλίου
  3. Οι ευρωπαϊκές σπουδές
  4. Δομή του βιβλίου
  2. Η ευρωπαϊκή πραγματικότητα
  1. Το συνταγματικό έρεισμα της οικονομικής και τεχνολογικής προόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  2. Η οικονομική κρίση του 2008
  3. Η στρατηγική Ευρώπη 2020
  3. Πολιτικές ανάπτυξης
  4. Ένα υπόδειγμα κυβερνητικής
  1. Νέα οικονομία, νέα πραγματικότητα;
  2. Ανάγκη για αλλαγή
  3. Σημείο αναφοράς η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
  4. Η οικονομική αποτελεσματικότητα
  5.       (α)Η ύπαρξη εξωτερικοτήτων
         (β)Η έλλειψη συγκεκριμένων αγορών (Mising Markets)
         (γ)Η ασυμμετρία πληροφόρησης
         (δ)Τα προβλήματα συντονισμού
         (ε)Η έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά
  6. Η δομή του προτεινόμενου υποδείγματος
  7. Η 1η συνιστώσα: μάνατζμεντ πολιτικών
  8.       Το θεσμικό πλαίσιο
         Το εργασιακό περιβάλλον
         Αγορά κεφαλαίου και οικονομική ανάπτυξη
         Πολιτική παρεμβάσεων σε ολιγοπώλεια και μονοπώλεια
         Η αρχή της προσθετικότητας
         Διοίκηση μέσω στόχων (Management by Objectives)
         Οι διαστάσεις της κυβερνοασφάλειας
  9. Η 2η συνιστώσα: υποδομές
  10.       Η ρυθμιστική πολιτική
         Το υπολογιστικό νέφος
         Η πράσινη πληροφορική (Green IT ή Green Computing)
  11. Η 3η συνιστώσα: ανθρώπινο δυναμικό
  5. Εργαλεία και εφαρμογές
  1. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ)
  2. Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (Digital Agenta for Europe)
  3. Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing)
  4. Πολιτική έρευνας και καινοτομίας
  5. Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020)
  6.       Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
         Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)
  7. Small Business Act (για τις ΜΜΕ)
  8. e-Trikala: η πρώτη ψηφιακή πόλη στην Ελλάδα
  6. Επίλογος: τάσεις-προκλήσεις-προτάσεις
  1. Οι πόλεμοι του αύριο
  2. Η ευρεία χρήση του υπολογιστικού νέφους
  3. Οι χρηματοοικονομικές αγορές - η ροή των κεφαλαίων
  4. Εικονικό νόμισμα (virtual currency)
  5. Κεντρικός δημοσιονομικός προϋπολογισμός
  6. Η μέριμνα της πολιτείας
  7. Αντί συμπεράσματος και διάφορα σχόλια