Πληροφορική, Μάνατζμεντ, Οικονομία, Εκπαίδευση

◪ 12/12/2016: Operations and Supply Chain Management: Extracting knowledge from the 1990s and the 2000s .

◪ 21/11/2016: McDonaldization - Iron Cage - Rationality.

◪ 18/11/2016: Difficulties and problems for working women.

◪ 6/1/2016: Οι χρηματοοικονομικές αγορές – η ροή των κεφαλαίων.

◪ Ιούνιος 2015: Ένα υπόδειγμα κυβερνητικής, για την ψηφιακή οικονομία και την τεχνολογία υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών σπουδών.

◪ 14-15/1/2012: Η εισήγηση στο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις «Φυσικές Επιστήμες και Projects». Θέμα εισήγησης: Διαχείριση Επικοινωνίας στο Μάνατζμεντ. Imperial Hotel, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα.

◪ Μάιος 2008: Πληροφορική και Εκπαίδευση άρθρο στο 1ο τεύχος της εφημερίδας «Διαφωνείν» των φροντιστηρίων ΜΕ Διακρότημα.